Levering

Gjenvinningsanlegget i Fredrikstad

Onsøy stasjon 15, 1615 FREDRIKSTAD


Sommer 2017:
F.o.m 26. juni -t.o.m 18. august holder vi stengt i matpausen fra kl 10.30-11.00 pga. ferieavvikling. Vanlige åpningstider utover dette.

Åpningstider:
Mandag–Torsdag: 07.00–18.00
Fredag: 07.00–15.00
Forbruker?

sortere.no finner du informasjon om levering av glass- og metallemballasje, og alt du trenger å vite om kildesortering.

Sortere logo

Leverer du verdier, får du verdier tilbake

Hvert år samler vi inn ca. 85000 tonn glass -og metallemballasje i samarbeid med kommunene, de interkommunale selskapene (IKS) og private aktører. Alt går til gjenvinningsanlegget på Onsøy, som er et av verdens mest avanserte anlegg for glass og metall. Vi mener at levering for miljøet også skal levere for deg som, og hjelper deg gjerne til verdiøkende håndtering og levering.